ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,201 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
3,001 1201-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ2
27 สิงหาคม 2557
1393
3,000 1200-หลักปฏิบัติสติปัฏฐาน4 ยุวพุทธฯ2
27 สิงหาคม 2557
1489
2,999 1199-ความจำเป็นและคุณค่าของสติสังวร ยุวพุทธ2
26 สิงหาคม 2557
1505
2,998 1198-ทำจิตให้มีเนกขัมมสุข ยุวพุทธฯ2
26 สิงหาคม 2557
1357
2,997 1197-ก้าวย่างสู่ทางธรรม ยุวพุทธฯ2
26 สิงหาคม 2557
1431
2,996 086-ทางสายกลาง
25 สิงหาคม 2557
1816
2,995 021-สัมมาอาชีวะ; หลักการและวิธีปฏิบัติ
24 สิงหาคม 2557
2670
2,994 074-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท10
24 สิงหาคม 2557
1706
2,993 073-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท9
24 สิงหาคม 2557
1635
2,992 1196-โอวาทปิดอบรม ธรรมสถานว่องวานิช
24 สิงหาคม 2557
1358
2,991 1195-ตอบปัญหาธรรม3 ธรรมสถานว่องวานิช
24 สิงหาคม 2557
1429
2,990 1194-ตอบปัญหาธรรม2 ธรรมสถานว่องวานิช
24 สิงหาคม 2557
1347
2,989 1193-จากสติปัฏฐาน สู่ วิปัสสนา ธรรมสถานว่องวานิช
23 สิงหาคม 2557
1538
2,988 1192-ตอบปัญหาธรรม1 ธรรมสถานว่องวานิช
23 สิงหาคม 2557
1344
2,987 1191-จากกายคตาสติ สู่ สติปัฏฐาน ธรรมสถานว่องวานิช
23 สิงหาคม 2557
1281
2,986 1190-แจกแจงกายคตาสติ 18 วิธี ธรรมสถานว่องวานิช
22 สิงหาคม 2557
1368
2,985 1189-กายคตาสติ; กรรมฐานหลักจิต ธรรมสถานว่องวานิช
22 สิงหาคม 2557
1333
2,984 1188-ปฏิบัติธรรมคืออะไรและอย่างไร ธรรมสถานว่องวานิช
22 สิงหาคม 2557
1483
2,983 746-วิธีสร้างความสุขในครอบครัว บ.ตะวันออกโปลีเมอร์ฯ จำกัด
22 สิงหาคม 2557
1719
2,982 745-ธรรมะงานศพ วัดปริวาส
21 สิงหาคม 2557
1609
2,981 383-ธรรมกำจัดและอเสขธรรม อํ.ทสก.
21 สิงหาคม 2557
1648
2,980 382-วิธีฝึกให้เกิดสัมมาวาจา และ สัมมากัมมันตะ
21 สิงหาคม 2557
1766
2,979 381-ธรรมเพื่อสำรอก วมนสูตร อํ.ทสก
21 สิงหาคม 2557
1519
2,978 380-ปรารถนาสิ่งไม่อาจเป็นไปได้เป็นทุกข์, อยากตายเป็นตัณหา
21 สิงหาคม 2557
1646
2,977 047-ยมกปาฬิ; ธาตุยมก2 นิสิตปี4
20 สิงหาคม 2557
1635
2,976 046-ยมกปาฬิ; ธาตุยมก1 นิสิตปี4
20 สิงหาคม 2557
1648
2,975 085-โพธิปักขิยธรรม4 คณะวิทยากร
19 สิงหาคม 2557
2394
2,974 084-โพธิปักขิยธรรม3 คณะวิทยากร
18 สิงหาคม 2557
2462
2,973 083-โพธิปักขิยธรรม2 คณะวิทยากร
19 สิงหาคม 2557
2498
2,972 082-โพธิปักขิยธรรม1 คณะวิทยากร
19 สิงหาคม 2557
2480
2,971 029-จากศีลที่เป็นกุศล สู่ อรหัตตผล
17 สิงหาคม 2557
1983
2,970 028-ติรัจฉานกถา กับ กถาวัตถุ
17 สิงหาคม 2557
1764
2,969 738-ตอบปัญหาธรรม คลีนิคทันตกรรม สมุทรปราการ
16 สิงหาคม 2557
1673
2,968 737-หลักธรรมที่สาวกควรรีบศึกษา คลีนิคทันตกรรม สมุทรปราการ
16 สิงหาคม 2557
1465
2,967 030-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง2
18 สิงหาคม 2557
1482
2,966 029-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง1
15 สิงหาคม 2557
1832
2,965 045-ยมกปาฬิ; อายตนยมก2 นิสิตปี4
13 สิงหาคม 2557
1509
2,964 044-ยมกปาฬิ; อายตนยมก1 นิสิตปี4
13 สิงหาคม 2557
1683
2,963 081-ตอบปัญหาธรรม2 เนกขัมม์
12 สิงหาคม 2557
1686
2,962 080-ตอบปัญหาธรรม1 เนกขัมม์
12 สิงหาคม 2557
1686
2,961 079-กฏแห่งกรรม คอร์สเนกขัมม์
12 สิงหาคม 2557
1629
2,960 731-ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร สนญ.การประปาส่วนภูมิภาค
8 สิงหาคม 2557
1417
2,959 730-จริยธรรมสำหรับการบริหารยุคใหญ่ สนญ.การประปาส่วนภูมิภาค
8 สิงหาคม 2557
1640
2,958 379-ธรรมชำระล้างบาปอกุศล อํ.ทสก.นิชชรสูตร..
7 สิงหาคม 2557
1687
2,957 378-คนนอกศาสนาไปเกิดในสวรรค์ได้?
7 สิงหาคม 2557
1631
2,956 377-วิชชาเป็นหัวหน้าเข้าถึงกุศลธรรม อํ.ทสก.วิชชาสูตร
7 สิงหาคม 2557
1594
2,955 376-กระบวนธรรมของวิตก ความคิด และวจีสังขาร
7 สิงหาคม 2557
1767
2,954 043-ยมกปาฬิ; ขันธยมก4 นิสิตปี4
6 สิงหาคม 2557
1502
2,953 042-ยมกปาฬิ; ขันธยมก3 นิสิตปี4
6 สิงหาคม 2557
1504
2,952 073-ความสุข ตอนที่2
5 สิงหาคม 2557
2031
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7201 รายการ