ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,201 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,701 898-ขุ.ธ.ชราวรรค2(1) นางสิริมาเสียชีวิต
5 พฤศจิกายน 2563
71
6,700 897-ขุ.ธ.ชราวรรค1 หญิงสหายนางวิสาขาบรรลุโสดาปัตติผล
5 พฤศจิกายน 2563
124
6,699 300-ตอบปัญหาธรรม
1 พฤศจิกายน 2563
158
6,698 299-อํ.สตฺตก.อัคคิสูตร ไฟ3ควรละ กับ ไฟ3ควรบูชา
1 พฤศจิกายน 2563
62
6,697 179-สุตมยญาณ13ประเภทของปหาตัพพธรรมที่ควรละ
31 ตุลาคม 2563
80
6,696 178-สุตมยญาณ12 ธรรมที่ต้องพยายามทำให้ได้37อย่าง
31 ตุลาคม 2563
84
6,695 177-สุตมยญาณ11 ประเภทของปริญเญยยธรรมที่ควรรอบรู้
31 ตุลาคม 2563
67
6,694 176-สุตมยญาณ10 ลักษณะสภาวะโพธิปักขิยธรรม
31 ตุลาคม 2563
96
6,693 896-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค11 สุขสามเณรวัตถุ สามเณรสุข7ขวบบรรลุอรหันต์
29 ตุลาคม 2563
87
6,692 895-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค10(2) ปิโลกติกติสสเถรวัตถุ2 เตือนตนด้วยผ้าเก่า
29 ตุลาคม 2563
72
6,691 894-ตอบปัญหารูปแบบการพิจารณาในสติปัฏฐาน
29 ตุลาคม 2563
137
6,690 893-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค10(1) ปิโลติกติสสเถรวัตถุ1 ห้ามอกุศลวิตกด้วยหิริ
29 ตุลาคม 2563
72
6,689 892-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค9 สันตติมหามัตตวัตถุ สันตติอำมาตย์บรรลุอรหันต์
29 ตุลาคม 2563
73
6,688 409-กถาวัตถุปาลิ1 ความหมาย โครงสร้าง และวิธีการ
28 ตุลาคม 2563
31
6,687 408-ปัฏฐานปาลิ1 ความหมายและโครงสร้างปัฏฐาน
28 ตุลาคม 2563
35
6,686 407-วิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก8 วิเคราะห์ ขันธ์, อริยสัจ
28 ตุลาคม 2563
35
6,685 044-มัคคภาวนา4 เจริญมรรคเท่านั้นจึงพ้นทุกข์ได้
27 ตุลาคม 2563
106
6,684 133-ธรรมปฏิบัติ80 ความเกิดเป็นทุกข์ ต้องมีพระรัตนตรัยในจิต
26 ตุลาคม 2563
111
6,683 181-จตุธาตุววัตถาน1 อานิสงส์และการกำหนดธาตุแบบย่อ
25 ตุลาคม 2563
120
6,682 406-วิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก7 วิเคราะห์องค์ธรรมนับแล้วไม่นับอีก
21 ตุลาคม 2563
65
6,681 405-วิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก6 วิเคราะห์ อุปฺปนฺนํ, สหคตํ
21 ตุลาคม 2563
38
6,680 056-(สํฆาทิเสส10)สังฆเภทสิกขาบท2 วิธีสวดสมนุภาสน์และแจงอาบัติ
20 ตุลาคม 2563
43
6,679 055-(สํฆาทิเสส10)สังฆเภทสิกขาบท1 เหตุเกิดและพระบัญญัติ
20 ตุลาคม 2563
39
6,678 054-(สํฆาทิเสส9)ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท2 เลส10และแจงอาบัติ
20 ตุลาคม 2563
39
6,677 081-มหาสติปัฏฐานสูตร8 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
18 ตุลาคม 2563
143
6,676 080-มหาสติปัฏฐานสูตร7 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
18 ตุลาคม 2563
108
6,675 079-มหาสติปัฏฐานสูตร6 อริยสัจ4เชื่อมโยงกับสติปัฏฐาน
18 ตุลาคม 2563
124
6,674 078-มหาสติปัฏฐานสูตร5 ธาตุมนสิการและนวสีวถิกะ
18 ตุลาคม 2563
88
6,673 077-มหาสติปัฏฐานสูตร4 อิริยาบถ สัมปชัญญะ และปฏิกูลมนสิการ
17 ตุลาคม 2563
94
6,672 076-มหาสติปัฏฐานสูตร3 หมวดลมหายใจเข้าออก
17 ตุลาคม 2563
95
6,671 075-มหาสติปัฏฐานสูตร2 อุทเทสสติปัฏฐาน(ต่อ)
17 ตุลาคม 2563
81
6,670 074-มหาสติปัฏฐานสูตร1 นิทานและอุทเทสสติปัฏฐาน
17 ตุลาคม 2563
115
6,669 404-วิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก5 วิเคราะห์ กามาวจรํ, กุสลํ, จิตฺตํ
14 ตุลาคม 2563
51
6,668 403-วิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก4 วิเคราะห์ ปุจฉา, สมยศัพท์
14 ตุลาคม 2563
38
6,667 053-(สํฆาทิเสส9)ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท1 เหตุเกิดและพระบัญญัติ
12 ตุลาคม 2563
65
6,666 052-(สํฆาทิเสส8)ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท2 แจกแจงอาบัติ
12 ตุลาคม 2563
45
6,665 132-ธรรมปฏิบัติ79 ประสบสิ่งไม่พอใจ&พลัดพรากสิ่งพอใจ
12 ตุลาคม 2563
140
6,664 066-ตอบปัญหาธรรม
11 ตุลาคม 2563
144
6,663 065-ฝึกสมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะ
11 ตุลาคม 2563
141
6,662 064-สมาธิภาวนา4แบบให้ผลต่างกัน
11 ตุลาคม 2563
97
6,661 063-เตรียมการเพื่อทำกรรมฐาน
11 ตุลาคม 2563
63
6,660 146-วิปัสสนา11 การพิจารณาอายตนะ12 ตอน3
9 ตุลาคม 2563
147
6,659 402-วิเคราห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก3 วิเคราะห์อกุสลา, อพฺยากตา, เวทนา
7 ตุลาคม 2563
66
6,658 401-วิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก2 วิเคราะห์บท กุสลา, ธมฺมา
7 ตุลาคม 2563
55
6,657 123-อานาปานสติ13 สมาธิญาณ24วิปัสสนาญาณ72เป็นต้น
6 ตุลาคม 2563
113
6,656 298-ตอบปัญหาธรรม
4 ตุลาคม 2563
159
6,655 297-อํ.สตฺตก.อรักเขยยสูตร พระตถาคตไม่ต้องรักษา4ไม่ถูกตำหนิ3ฐานะ
4 ตุลาคม 2563
68
6,654 296-อํ.สตฺตก.อัพยากตสูตร หมดความสงสัยเพราะรู้ชัดอริยสัจแห่งทิฏฐิ
4 ตุลาคม 2563
105
6,653 105-ภาวนา28 ทุกข์เป็นพื้นฐานของชีวิตและเป็นสัจจะ
2 ตุลาคม 2563
202
6,652 400-ปรมัตถธรรม12 ปรมัตถธรรม4กับวิปัสสนาภูมิ6
2 ตุลาคม 2563
89
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7201 รายการ