ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,773
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 960 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 986 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,035 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,823 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,623 1242-มหาวิยูหสูตร3 พระอรหันต์วางเฉยสมมติที่เกิดจากปุถุชน
16 พฤศจิกายน 2566
124
8,622 1241-วิธีเจริญวิปัสสนาในการพูด
16 พฤศจิกายน 2566
128
8,621 1240-มหาวิยูหสูตร2 ทิฏฐิสมมติเกิดจากปุถุชน
16 พฤศจิกายน 2566
70
8,620 1237-มหาพยูหสูตร1 ผลของทิฏฐิไม่พอสงบกิเลส
2 พฤศจิกายน 2566
71
8,619 198-ธรรมปฏิบัติ145 สมาธิเพื่อเจริญปัญญา
13 พฤศจิกายน 2566
99
8,618 2899-โอวาทปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
14 พฤศจิกายน 2566
110
8,617 2898-ขยายความอริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
13 พฤศจิกายน 2566
110
8,616 2897-วิจิกิจฉา8และวิธีรู้ขันธ์15แบบ
12 พฤศจิกายน 2566
93
8,615 2896-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
12 พฤศจิกายน 2566
92
8,614 2895-วิธีพิจารณาสักกายทิฏฐิ20 ยุวพุทธฯ
11 พฤศจิกายน 2566
74
8,613 2894-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
11 พฤศจิกายน 2566
87
8,612 2893-กิเลสที่ละได้ด้วยโสดาปัตติมรรค ยุวพุทธฯ
10 พฤศจิกายน 2566
65
8,611 2892-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
10 พฤศจิกายน 2566
63
8,610 2891-จำแนกวิธีปฏิบัติสติปัฏฐาน4 ยุวพุทธฯ
9 พฤศจิกายน 2566
60
8,609 2890-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
9 พฤศจิกายน 2566
78
8,608 2889-วิธีปฏิบัติกรรมฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร
8 พฤศจิกายน 2566
75
8,607 2888-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
8 พฤศจิกายน 2566
74
8,606 2887-ทำวิปัสสนาเพื่อละวิปัลลาส ยุวพุทธฯ
7 พฤศจิกายน 2566
111
8,605 2886-กายคตาสติและวิธีฝึกสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
6 พฤศจิกายน 2566
76
8,604 2885-มุ่งปฏิบัติให้เกิดโสดาปัตติมรรค ยุวพุทธฯ
6 พฤศจิกายน 2566
91
8,603 2884-ปฏิบัติตามวิธีละอาสวะ7แบบ ยุวพุทธฯ
6 พฤศจิกายน 2566
78
8,602 170-สัพพาสวสูตร2 อุบายวิธีละอาสวะ7แบบ ตอน2
5 พฤศจิกายน 2566
43
8,601 169-สัพพาสวสูตร1 อุบายวิธีละอาสวะ7แบบ ตอน1
5 พฤศจิกายน 2566
50
8,600 126-ภาวนา49 วิธีเจริญพรหมวิหาร4เบื้องต้น
3 พฤศจิกายน 2566
69
8,599 894-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน3 คุณสมบัติผู้สอน1
3 พฤศจิกายน 2566
27
8,598 893-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน2 เป้าหมายการสอน2
3 พฤศจิกายน 2566
18
8,597 892-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน1(2) เป้าหมายการสอน1
3 พฤศจิกายน 2566
27
8,596 891-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน1(1) รายละเอียดรายวิชา
3 พฤศจิกายน 2566
27
8,595 1239-อัตตานุทิฏฐิ กับ สักกายทิฏฐิ
2 พฤศจิกายน 2566
92
8,594 1238-กถาวัตถุ10 สงเคราะห์ลงไตรสิกขา
2 พฤศจิกายน 2566
50
8,593 1237-มหาพยูหสูตร1 ผลของทิฏฐิไม่พอสงบกิเลส
2 พฤศจิกายน 2566
62
8,592 197-ธรรมปฏิบัติ144 มีปีติและสุขที่เกิดจากวิเวก
30 ตุลาคม 2566
86
8,591 339-ปาลิเลยสูตร2 วิธีรู้เห็นเพื่อความสิ้นอาสวะ23แบบ ตอน2
28 ตุลาคม 2566
43
8,590 338-ปาลิเลยสูตร1 วิธีรู้เห็นเพื่อความสิ้นอาสวะ23แบบ ตอน1
28 ตุลาคม 2566
77
8,589 1896-มิลินทปัญหา10(5) หีนายาวัตตนปัญหา ผู้ลาสิกขาแสดงคุณของศาสนา5ข้อ
22 ตุลาคม 2566
49
8,588 1895-มิลินทปัญหา10(4) คิหิปัพพชิตสัมมาปฏิปัตติปัญหา ผู้มีสัมมาปฏิบัติประเสริฐสุด
22 ตุลาคม 2566
47
8,587 1894-มิลินทปัญหา10(3) ทวินนังพุทธานังอนุปัชชนปัญหา พระพุทธเจ้าไม่ทรงอุบัติพร้อมกัน
22 ตุลาคม 2566
34
8,586 1893-มิลินทปัญหา10(2) อาจาริยานาจริยปัญหา มีอาจารย์ในโลกิยะ ไม่มีอาจารย์ในโลกุตตระ
22 ตุลาคม 2566
37
8,585 1892-มิลินทปัญหา10(1)ธัมมเทสนายอัปโปสสุกกปัญหา เหตุให้พระทัยขวนขวายน้อย
22 ตุลาคม 2566
40
8,584 2883-ทางนี้เป็นทางเดียว สถานปฏิบัติธรรมภูพอเพียง
15 ตุลาคม 2566
127
8,583 2882-ตอบปัญหาธรรม ภูพอเพียง
14 ตุลาคม 2566
121
8,582 2881-หลักการฝึกปัญญาแนวอริยมรรค ภูพอเพียง
14 ตุลาคม 2566
101
8,581 2880-สัมปชัญญะ4แบบและวิธีการฝึกปฏิบัติ ภูพอเพียง
14 ตุลาคม 2566
89
8,580 2879-ควรรักษากายคตาสติให้ดี ภูพอเพียง
13 ตุลาคม 2566
62
8,579 2878-ความไม่เประมาทที่รวมกุศลธรรม ภูพอเพียง
13 ตุลาคม 2566
81
8,578 2877-ทางที่ควรเดินสำหรับผู้ต้องการนิพพาน ภูพอเพียง
13 ตุลาคม 2566
86
8,577 1236-จูฬวิยูหสูตร3 ทิฏฐิเกิดเพราะกำหนดตามวิตก
12 ตุลาคม 2566
75
8,576 1235-อาสวะละได้7แบบและสังวร5ประการ
12 ตุลาคม 2566
82
8,575 1234-จูฬวิยูหสูตร2 ทิฏฐิทั้งปวงล้วนผิดเกิดจากไม่รู้นิพพาน
12 ตุลาคม 2566
60
8,574 196-ธรรมปฏิบัติ143 อุปมานิวรณ์เหมือนคนมีหนี้เป็นต้น
9 ตุลาคม 2566
78
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8823 รายการ