ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,706
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 834 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 978 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 707 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,756 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,406 848-เหตุปัจจัยของรูปกับเหตุปัจจัยของนามรูป
4 มิถุนายน 2563
229
6,405 847-วิญญาณในปฏิจจสมุปบาทกับวิญญาณในขันธ์
4 มิถุนายน 2563
279
6,404 846-การประมวลผลของกรรมและความหมายเสี้ยวที่16
4 มิถุนายน 2563
199
6,403 845-ขุ.ธ.สหัสสวรรค2 เรื่องท่านพระพาหิยทารุจีริยะเถระ
4 มิถุนายน 2563
207
6,402 844-ขุ.ธ.สหัสสวรรค1 เรื่องนายเพชรฆาตฆ่าโจรผู้มีเคราแดง
4 มิถุนายน 2563
206
6,401 166-สังคีติสูตร21 ธรรมหมวดละสิบ6หมวด ตอน2
23 พฤษภาคม 2563
393
6,400 165-สังคีติสูตร20 ธรรมหมวดละสิบ6หมวด ตอน1
23 พฤษภาคม 2563
265
6,399 164-สังคีติสูตร19 ธรรมหมวดละเก้า6หมวด ตอน2
23 พฤษภาคม 2563
255
6,398 843-ขุ.ธ.อรหันตวรรค10 เรื่องผู้หญิงคนใดคนหนึ่ง
21 พฤษภาคม 2563
350
6,397 842-ขุ.ธ.อรหันตวรรค9 เรื่องท่านพระเรวตะผู้อยู่ป่าสะแก
21 พฤษภาคม 2563
277
6,396 841-ขุ.ธ.อรหันตวรรค8 เรื่องท่านพระสารีบุตรเถระ
21 พฤษภาคม 2563
292
6,395 840-ตอบปัญหา มรรครู้มรรคแบบเร็ว
21 พฤษภาคม 2563
449
6,394 839-ขุ.ธ.อรหันตวรรค7 เรื่องสามเณรของพระติสสเถระ
21 พฤษภาคม 2563
263
6,393 838-ขุ.ธ.อรหันตวรรค6 เรื่องท่านพระสารีบุตรเถระ
21 พฤษภาคม 2563
290
6,392 2320-ตอบปัญหาและสรุปลำดับการปฏิบัติ
11 พฤษภาคม 2563
481
6,391 2319-ปฏิปทา4 และสิ่งทั้งปวง30อย่าง ยุวพุทธฯ
11 พฤษภาคม 2563
329
6,390 2318-อธิบายรายละเอียดองค์มรรคทั้ง8 ยุวพุทธฯ
11 พฤษภาคม 2563
436
6,389 2317-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
10 พฤษภาคม 2563
365
6,388 2316-สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน ยุวพุทธฯ
10 พฤษภาคม 2563
371
6,387 2315-เจริญปัญญาเข้าใจสัจธรรมตามแนวสติปัฏฐาน4
10 พฤษภาคม 2563
395
6,386 2314-โฉมหน้าศัตรูที่แท้จริงของสัตว์โลก ยุวพุทธฯ
10 พฤษภาคม 2563
417
6,385 2313-รู้กายตามแนวกายคตาสติ18หมวด ยุวพุทธฯ
9 พฤษภาคม 2563
299
6,384 2312-ไม่อาลัยอดีต ไม่กังวลอนาคต รู้แจ้งธรรมปัจจุบัน
9 พฤษภาคม 2563
421
6,383 2311-หลักธรรมสำคัญจำเป็นเร่งด่วนควรรู้ก่อน ยุวพุทธฯ
9 พฤษภาคม 2563
357
6,382 837-ขุ.อุ.ตติยโพธิสูตร พุทธอุทานแรกตรัสรู้คาถาที่3
7 พฤษภาคม 2563
325
6,381 836-ขุ.อุ.ทุติยโพธิสูตร พุทธอุทานแรกตรัสรู้คาถาที่2
7 พฤษภาคม 2563
267
6,380 835-ตอบปัญหาอุปนิสสยปัจจัยในปฏิจจสมุปบาท
7 พฤษภาคม 2563
310
6,379 834-ขุ.อุ.ปฐมโพธิสูตร พุทธอุทานแรกตรัสรู้คาถาที่1
7 พฤษภาคม 2563
311
6,378 833-ขุ.ธ.อรหันตวรรค5 เรื่องท่านพระมหากัจจายนเถระ
30 เมษายน 2563
330
6,377 832-ขุ.ธ.อรหันตวรรค4 เรื่องท่านพระอนุรุทธเถระ
30 เมษายน 2563
317
6,376 831-ตอบปัญหาการนำปัจจัย24มาใช้ประโยชน์
30 เมษายน 2563
370
6,375 830-ขุ.ธ.อรหันตวรรค3 เรื่องท่านพระเพฬัฏฐสีสเถระ
30 เมษายน 2563
301
6,374 829-ขุ.ธ.อรหันตวรรค2 เรื่องท่านพระมหากัสสปเถระ
30 เมษายน 2563
287
6,373 828-ขุ.ธ.อรหันตวรรค1 เรื่องหมอชีวก
30 เมษายน 2563
335
6,372 2310-สรุปธรรมบรรยายและให้โอวาท ยุวพุทธฯ
26 เมษายน 2563
307
6,371 2309-ความรู้และคุณธรรมของชาวพุทธ ยุวพุทธฯ
26 เมษายน 2563
349
6,370 2308-เริ่มต้นที่มีความเห็นว่าชีวิตเป็นทุกข์ ยุวพุทธฯ
26 เมษายน 2563
364
6,369 2307-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
25 เมษายน 2563
317
6,368 2306-เข้าใจให้ตรงอริยสัจธรรม ยุวพุทธฯ
25 เมษายน 2563
337
6,367 2305-หลักฝึกปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
25 เมษายน 2563
347
6,366 2304-ฝึกให้ไม่หลงรู้จักแยกกายและจิต ยุวพุทธฯ
25 เมษายน 2563
387
6,365 163-สังคีติสูตร18 ธรรมหมวดละเก้า6หมวด ตอน1
25 เมษายน 2563
248
6,364 162-สังคีติสูตร17 ธรรมหมวดละแปด11หมวด ตอน2
25 เมษายน 2563
245
6,363 2303-การฝึกประกอบสัมปชัญญะ4อย่าง
24 เมษายน 2563
346
6,362 2302-พิธีกรรมเตรียมความพร้อมและกรรมฐานเบื้องต้น
24 เมษายน 2563
295
6,361 2301-ปฏิบัติธรรมคืออะไรและอย่างไร ยุวพุทธฯ
24 เมษายน 2563
334
6,360 827-มหาตัณหาสังขยสูตร12 การปฏิบัติฝ่ายดับทุกข์ทำให้แจ้งนิพพาน
23 เมษายน 2563
334
6,359 826-มหาตัณหาสังขยสูตร11 อริยธรรมพื้นฐาน4และงานด้านสมาธิ
16 เมษายน 2563
454
6,358 825-มหาตัณหาสังขยสูตร10 อริยสีลขันธ์ทำให้ได้สุขไม่มีโทษ
16 เมษายน 2563
405
6,357 824-มหาตัณหาสังขยสูตร9 เริ่มต้นกระแสธรรมฝ่ายวิวัฏฏะ
16 เมษายน 2563
339
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8756 รายการ