ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,201 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,001 1914-สภาวะวิปัสสนาและการเจริญด้วยอนุปัสสนา7ประการ
20 พฤศจิกายน 2560
1014
5,000 1913-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ ศูนย์4
19 พฤศจิกายน 2560
1164
4,999 1912-ฆราวาสควรฝึกปีติจากวิเวกและอุบายแก้ง่วง7ประการ
19 พฤศจิกายน 2560
935
4,998 1911-เหตุ5ประการทำกรรมฐานบรรลุผลเร็ว
19 พฤศจิกายน 2560
1099
4,997 093-มหาปรินิพพานสูตร6 การสร้างเมืองปาฏลีบุตร
18 พฤศจิกายน 2560
983
4,996 092-มหาปรินิพพานสูตร5 อานิสงส์ของการมีศีล5ประการ
18 พฤศจิกายน 2560
1143
4,995 091-มหาปรินิพพานสูตร4 การบันลือสีหนาทของท่านพระสารีบุตร
18 พฤศจิกายน 2560
1041
4,994 090-มหาปรินิพพานสูตร3 ภิกขุอปริหานิยธรรมอีก3หมวด
18 พฤศจิกายน 2560
1036
4,993 1910-ตอบปัญหาธรรม2และเหตุแห่งวิชชาวิมุตติ
18 พฤศจิกายน 2560
925
4,992 1909-อารักขกรรมฐาน4อย่าง ยุวพุทธฯ ศูนย์4
18 พฤศจิกายน 2560
906
4,991 1908-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ ศูนย์4
17 พฤศจิกายน 2560
1058
4,990 1907-วิธีเจริญสติสมาธิปัญญาโดยการพิจารณากาย
17 พฤศจิกายน 2560
1067
4,989 1906-สังเกตกายและใจให้ได้อสัมโมหสัมปชัญญะ
16 พฤศจิกายน 2560
1146
4,988 1905-สติในแบบวิปัสนา ยุวพุทธฯ ศูนย์4
16 พฤศจิกายน 2560
1059
4,987 1904-อุปสรรคขัดขวางวิปัสสนา ยุวพุทธฯ ศูนย์4
16 พฤศจิกายน 2560
981
4,986 176-ยมกปาฬิ1 ความหมายคัมภีร์และโครงสร้างของมูลยมก
15 พฤศจิกายน 2560
1072
4,985 175-ปรมัตถธรรม6 อกุศลจิต12 อเหตุกจิต18
15 พฤศจิกายน 2560
1110
4,984 174-ปรมัตถธรรม5 จิต89จำแนกโดยภูมิ4
15 พฤศจิกายน 2560
1115
4,983 092-สูตรโสดาบัน45 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน38
14 พฤศจิกายน 2560
1367
4,982 071-ธรรมปฏิบัติ18 อุบายแก้ความง่วง
13 พฤศจิกายน 2560
1073
4,981 196-หลักการปฏิบัติสติปัฏฐาน คอร์สพัฒนาจิตฯ
11 พฤศจิกายน 2560
1139
4,980 105-จาคานุสสติ วิธีการเจริญจาคานุสสติ
10 พฤศจิกายน 2560
1226
4,979 104-สีลานุสสติ2 วิธีการเจริญสีลานุสสติ
10 พฤศจิกายน 2560
1148
4,978 103-สีลานุสสติ1 ความสำคัญ คุณค่าและอานิสงส์
10 พฤศจิกายน 2560
1227
4,977 173-ปรมัตถธรรม4 รูปปรมัตถ์กับนิพพานปรมัตถ์
8 พฤศจิกายน 2560
1257
4,976 172-ปรมัตถธรรม3 จิตปรมัตถ์กับเจตสิกปรมัตถ์
8 พฤศจิกายน 2560
1288
4,975 171-ปรมัตถธรรม2 ความเข้าใจปรมัตถธรรมเบื้องต้น
1 พฤศจิกายน 2560
1199
4,974 228-ตอบปัญหาธรรม
5 พฤศจิกายน 2560
1224
4,973 227-ความสามัคคีร่วมใจไม่วิวาทกันในหมู่ชาวพุทธ
5 พฤศจิกายน 2560
1172
4,972 076-เหตุให้ได้อายุ วรรณะ สุข
3 พฤศจิกายน 2560
1257
4,971 003-นโมนอบน้อม3 ขยายความ นโม ตสฺส ตอนที่3
3 พฤศจิกายน 2560
1186
4,970 002-นโมนอบน้อม2 ขยายความ นโม ตสฺส ตอนที่2
3 พฤศจิกายน 2560
1211
4,969 001-นโมนอบน้อม1 ขยายความ นโม ตสฺส ตอนที่1
3 พฤศจิกายน 2560
1135
4,968 666-สิกขาบทวิภังค์3 วิเคราะห์สิกขาบทตามหลักวิขาการอภิธรรม
2 พฤศจิกายน 2560
1026
4,967 665-ตอบปัญหาการปิดกั้นกับการประหารกิเลส
2 พฤศจิกายน 2560
1265
4,966 664-สิกขาบทวิภังค์2 สิกขาบทเกิดในกามาวจรกุศลจิต
2 พฤศจิกายน 2560
1194
4,965 170-ปรมัตถธรรม1 แนะนำรายวิชา
1 พฤศจิกายน 2560
1150
4,964 145-กรุณาภาวนา4 วิธีการแผ่กรุณา
29 ตุลาคม 2560
1183
4,963 144-กรุณาภาวนา3 ลักษณะของพรหมวิหารธรรม
29 ตุลาคม 2560
1236
4,962 071-เบ็ดของมาร
29 ตุลาคม 2560
1228
4,961 070-สมุทรในอริยวินัย
29 ตุลาคม 2560
1109
4,960 089-มหาปรินิพพานสูตร2 ภิกขุอปริหานิยธรรม7ประการ3หมวด
28 ตุลาคม 2560
1085
4,959 088-มหาปรินิพพานสูตร1 วัชชีอปริหานิยธรรม7ประการ
28 ตุลาคม 2560
1067
4,958 015-สัมมาทิฏฐินำชีวิต15 ไม่รู้อริยสัจเบาเหมือนปุยนุ่น
24 ตุลาคม 2560
1343
4,957 1903-บุญกิริยาวัตถุ10ประการ วัดทัพช้าง
23 ตุลาคม 2560
1064
4,956 1902-มุ่งมั่นเดินมรรค วัดทัพช้าง
23 ตุลาคม 2560
1072
4,955 1901-จากวิปัสสนาสู่การเห็นอริยสัจ4 วัดทัพช้าง
22 ตุลาคม 2560
1025
4,954 1900-ฝึกปัญญาถอนความเพ่งเล็งและความทุกข์ใจ
22 ตุลาคม 2560
1175
4,953 1899-ฝึกสติสมาธิด้วยลมหายใจเข้าออก
22 ตุลาคม 2560
1003
4,952 1898-อยู่กับกาย ดูกาย พิจารณากาย วัดทัพช้าง
21 ตุลาคม 2560
998
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7201 รายการ