ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,201 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
351 045-มหาสติปัฏฐานสูตร18
28 มิถุนายน 2550
1926
350 044-มหาสติปัฏฐานสูตร17
28 มิถุนายน 2550
1798
349 043-มหาสติปัฏฐานสูตร16
31 พฤษภาคม 2550
1687
348 042-มหาสติปัฏฐานสูตร15
31 พฤษภาคม 2550
1691
347 041-มหาสติปัฏฐานสูตร14
26 เมษายน 2550
1741
346 040-มหาสติปัฏฐานสูตร13
26 เมษายน 2550
1931
345 039-มหาสติปัฏฐานสูตร12
26 เมษายน 2550
1697
344 038-มหาสติปัฏฐานสูตร11
26 เมษายน 2550
1895
343 037-มหาสติปัฏฐานสูตร10
29 มีนาคม 2550
1818
342 036-มหาสติปัฏฐานสูตร9
29 มีนาคม 2550
1835
341 035-มหาสติปัฏฐานสูตร8
22 กุมภาพันธ์ 2550
1781
340 034-มหาสติปัฏฐานสูตร7
22 กุมภาพันธ์ 2550
1746
339 033-มหาสติปัฏฐานสูตร6
25 มกราคม 2550
1934
338 032-มหาสติปัฏฐานสูตร5
25 มกราคม 2550
1759
337 031-มหาสติปัฏฐานสูตร4
11 มกราคม 2550
1758
336 030-มหาสติปัฏฐานสูตร3
11 มกราคม 2550
1904
335 029-มหาสติปัฏฐานสูตร2
11 มกราคม 2550
1906
334 028-มหาสติปัฏฐานสูตร1
11 มกราคม 2550
2033
333 027-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร4
28 ธันวาคม 2549
1608
332 026-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร3
28 ธันวาคม 2549
1693
331 025-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร2
28 พฤศจิกายน 2549
2012
330 024-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร1
28 พฤศจิกายน 2549
2050
329 023-ภัทเทกรัตตคาถา2
26 ตุลาคม 2549
1750
328 022-ภัทเทกรัตตคาถา1
26 ตุลาคม 2549
1851
327 021-โอวาทปาติโมกขคาถา2
28 กันยายน 2549
1868
326 020-โอวาทปาติโมกขคาถา1
28 กันยายน 2549
1923
325 019-กรณียเมตตสูตร9
28 กันยายน 2549
1765
324 018-กรณียเมตตสูตร8
31 สิงหาคม 2549
1875
323 017-กรณียเมตตสูตร7
31 สิงหาคม 2549
1719
322 016-กรณียเมตตสูตร6
31 สิงหาคม 2549
1770
321 015-กรณียเมตตสูตร5
31 สิงหาคม 2549
1804
320 014-กรณียเมตตสูตร4
27 กรกฏาคม 2549
1697
319 013-กรณียเมตตสูตร3
27 กรกฏาคม 2549
1752
318 012-กรณียเมตตสูตร2
27 กรกฎาคม 2549
1710
317 011-กรณียเมตตสูตร1
22 มิถุนายน 2549
1854
316 010-มงคลสูตร10
22 มิถุนายน 2549
1765
315 009-มงคลสูตร9
22 มิถุนายน 2549
1855
314 008-มงคลสูตร8
22 มิถุนายน 2549
1714
313 007-มงคลสูตร7
24 พฤษภาคม 2549
1795
312 006-มงคลสูตร6
24 พฤษภาคม 2549
1804
311 005-มงคลสูตร5
24 พฤษภาคม 2549
1876
310 004-มงคลสูตร4
27 เมษายน 2549
2744
309 003-มงคลสูตร3
27 เมษายน 2549
1647
308 002-มงคลสูตร2
27 เมษายน 2549
10173
307 001-มงคลสูตร1
23 มีนาคม 2549
88122
306 033-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่2
8 ธันวาคม 2552
2245
305 052-ตอบปัญหาเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อออกจากโลกและบุคคลทำบุญไปนรกเป็นต้น
6 ธันวาคม 2552
2289
304 051-อธิษฐานธรรม 4 อย่าง
6 ธันวาคม 2552
2532
303 017-ญาณรู้อริยสัจ 12 อาการ สารนาถ พาราณสี
1 ธันวาคม 2552
1839
302 016-ตอบปัญหาธรรมเรื่องพระอริยะเจ้า พาราณสี
30 พฤศจิกายน 2552
1988
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7201 รายการ